facebook  twitter

Tipovi volontiranja Istaknut

10 jul 2010
27330 puta

Volonteri su prepoznati ljudi dobre volje koji su spremni da svoje slobodno vrijeme, znanje i vještine posvete radu, bez novčane nadoknade, a u cilju realizacije neke društvene promjene.

Morate da znate da za volontiranje ne postoji starosna granica, nije važan pol ni vjera niti koje ste nacije. Jedino je važno da želite da se aktivno uključite u barem jedan od dostuonih volonterskih programa. Trebate da razmislite koje teme vas zanimaju odnosno u kojim oblastima biste voljeli da volontirate (oblasti koje su kod nas i u okruženju prepoznate kao najučestalije za uključivanje volontera su: razvoj zajednice, zaštite životne sredine, razvoja kulture, rad sa mladima, rad sa specifičnim vularabilnim grupama). Naravno, vaše interesovanje može biti široko i može se vremenom mijenjati. Osim želje da volonitarate potrebno je da se odlučite koliko vremena želite da posvetite volontiranju.

Na razvoju programa volontiranja i volonterske politike u Crnoj Gori bavimo se od 2000. godine. ADP-Zid je nosilac svih razvojnih dokumenata u Crnoj Gori kada je po pitanju volonterizma. Imamo bazu sa velikim brojem volonetra sa teritorije Crne Gore. Veliki broj volontera aktivno učestvuje u programskim aktivnostima organizacije, često i sami inciraju neke od njih. Kroz sve naše programe mogu da se ukljuce i korporativni volonter, za koje i razvijamo programe.

U odnosu na vrijeme koje želite da odvojite za volontiranje možemo da napravimo razliku između tri vrste volontiranja: dugoročnog, kratkoročnog i ad hoc volontiranja.

Ad hoc volontiranje – volonterske aktivnosti koje se realizuju jednokratno i traju par sati u toku jednog dana. Ovakva vrsta organizovanja je karaktersitična za rješavanje trenutnih problem u lokalnoj zajednici.

Kratkoročno volontiranje – angažman koji ne podrazumijeva kontinuitet.

Za razliku od dugoročnog volontiranja, u ovu grupu se ubrajaju ljudi koji su spremni da posvete tačno određeno, uglavnom kraće, vrijeme nekoj ideji ili programu, a uglavnom sa ciljem da njihovo lično učešće u volonterskim programima bude prepoznato i da po završetku datog perioda volontiranja nastavljaju dalje sopstvene aktivnosti u skladu sa trenutnim interesovanjima i željama. Bitne karakteristike koje ovaj vid volonterskograda nosi su:

  • posvećenost ideji ili programu, ali ne u mjeri u kojoj je to slučaj kod dugoročnog volontiranja
  • uključenje volontera se uglavnom zasniva na regrutnim kampanjama organizatora volonterskih programa;
  • očekivanje jasno definisanog opisa posla, sa naglašenim radnim vremenom i ukupnim trajanjem volonterskog rada;
  • interesovanje samo za one poslove koje su u skladu sa ličnim željama i potrebama volontera.

Ovaj vid volontiranja se uglavnom manifestuje prilikom realizovanja kampanja i aktivnosti koji imaju jasno određen vremenski rok. Kratkoročno volontiranje je karakteristično za rad civilnog sektora, mada ga ima i u drugim oblastima društva, ali ne u tolikoj mjeri.

Dobar primjer kratkoročnog volontiranja je program međunarodnih volonterskih kampova.

Dugoročno volontiranje – traje duže od 10h nedeljno, najmanje tri mjeseca u kontinuitetu.

Ova grupa volontera predstavlja ljude koji posvećuju svoje vrijeme, znanje i iskustvo nekoj ideji ili programu na dug vremenski period. U ovu grupu se obično ubrajaju ljudi koji su posvećeni ciljnoj grupi volonterskog programa, bilo iz privatnih ili humanih razloga. Bitne karakteristike koje ovaj vid volonterskog rada nosi su:

  • posvećenost ideji ili korisničkoj grupi programa;
  • uključenje volontera se uglavnom zasniva na ličnoj inicijativi pojedinaca da budu dio programa;
  • spremnost da se obavlja većina poslova koji doprinose realizaciji ideje a nisu direktan razlog za njihovo uključenje u volonterski program;
  • potreba za prepoznavanjem volonterskog rada i mogućnost za povećanje kako ličnog, tako i programskog učešća u razvoju društva.

Izaberi šta ti odgovoara i prijavi se.

Edited with HTML Web Editor. Please subscribe to HTML G to remove this message.