facebook  twitter

Razvoj održivih servisa u zajednici

20 dec 2017
5411 puta

Prepoznali ste problem u zajednici, želite da uključite građane u njegovo rješavanje, lokalnu upravu i biznis sektor takođe, kao aktivne učesnike u životu zajednice, ali ne znate kako.

 

Našim angažovanjem imate mogućnost da:

  • naučite kako da pristupite rješavanju problema;
  • prepoznate motive građana, i svih zainteresovanih strana, za aktivno učešće u zajednici;
  • naučite da analizirate strukturu moći u zajednici.

Kao krajnji rezultat dobija se kontinuirani i organizovani način uključivanja i mobilizacije građana u cilju rješavanja problema i unaprijeđenja životnih uslova u lokalnoj zajednici. Partnerski odnosi razvijeni na ovaj način rezultiraće pozitivnom i vidljivom promjenom u zajednici. Uvezivanjem metode organizovanog uključivanja građana sa potrebama zajednice, indentifikovanje realnih partnera iz strukture lokalne uprave ili bisnis sektora direktno utiče na uspostavljanje održivog načina servisnog funkcionisnja Vaše organizacije.

Ovim programom Vam nudimo da:

  • naučite da metodološki ispitate potreba zajednice;
  • savladate tehnike za aktivno uključivanje građana u rješavanje problema u zajednici;
  • naučite kako potrebu pretvoriti u funkcionalni servis;
  • razvijete volonterski servis.

Na ovakav način djelovanja pružate mogućnost građanima da se uključe u život zajednice i razviju osjećaj pripadnosti, podstaknete ih na kontinuirani građanski aktivizam i mogućnost da direktnim angažmanom riješe aktuelne probleme u lokalnoj zajednici, a Vaša organizacija stekne njihovo povjerenje i poveća resurse za uspješan angažman u zajednici.

Za ovo je potrebno da izdvojite četri dana zajedno sa Vašim kolegama koji će učestvovati u realizaciji ovog servisa. Trenerski tim ADP-Zida će doći u Vaš grad i organizaciju u terminu koji dogovorimo.

 

Više u ovih kategoriji... « Podrška organizacijama