facebook  twitter

Međunarodni sekretarijat SCI (Service Civil International) traži volontera na projektu u Belgiji

09 dec 2020
25251 puta

SCI traži volontera na projektu, koji će početi sa realizacijom od februara 2021 i trajaće do decembra 2021. godine i to u Belgiji.

SCI organizuje međunarodne projekte vezane za volontiranje već više od 100 godina, organizujući kratkoročne i dugoročne razmjene volontiranja. Vizija SCI jeste izgradnja svijeta mira, socijalne pravde I održivog razvoja gdje ljudi zajedno uz uzajmno poštovanje i bez pribjegavanja bilo kom obliku nasilja radi na rješavanju sukoba.

Misija SCI je promocija kulture mira organizovanjem međunarodnih projekata volontiranja sa lokalnim i globalnim uticajem.

Od snova do akcije: zajedno za mirnu budućnost je međunarodni projekat koji se bavi potrebom sa izgradnjom kapaciteta i osnažuje mlade ljude i omladinske radnike da postanu aktivni građani i mirovni izaslanici sposobni za praktičnu akciju. Projekat se sastoji iz dva dijela:

  1. Međunarodni kurs za obuku koji će biti organizovan u septembru 2021. u Antverpenu u Belgiji za 33 polaznika iz 12 zemalja - Albanije, Jermenije, Bugarske, Finske, Nemačke, Kosova, Moldavije, Poljske, Srbije, Španije, Švajcarske i Belgije.
  1. Prateće akcije na državnom / lokalnom nivou, kao što su ulične akcije, radionice, diskusije, edukativni događaji, filmski događaji, proslava posebnih dana. Ove akcije odvijaće se od oktobra do decembra 2021. godine.

Cilj projekta je da poboljša kvalitet kratkoročnih i dugoročnih dobrovoljnih projekata ulaganjem u obuku za vođstvo i mentorstvo za uključene omladinske organizacije, kao i stvaranjem alata za organizacije koje šalju i primaju, fokusirajući se na nekoliko tema kao što su rodna ravnopravnost, klimatska pravda. i dekolonizacija.

Kako se prijaviti?

Za ovaj program volontirnaja možete se prijaviti putem e-maila programmes@sci.ngo slanjem CVi kratkog motivacionog pisma na engleskom jeziku, najkasnije do 04/01/2021.