facebook  twitter

Webinari o mjerama aktivne politike zapošljavanja

Na drugoj seriji webinara, na kojoj je učestvovalo preko 20 učesnika iz Srbije, Makedonije i Crne Gore, predstavljene su aktivne mjere zapošljavanja: razvijanje vještina i subvencionisano zapošljavanje.

Pozivamo vas na treću seriju webinara u četvrtak, 21. februara 2019.

Govorićemo o praksi kao mehanizmu za razvijanje vještina i integraciju na tržištu rada i na koji način mladi mogu postati korisnici aktivnih mjera zapošljavanja.

Webinar 5 - 13.00 - 14.00h

Tema: Aktivne mjere zapošljavanja: praksa

Sadržaj:

• Razvijanje vještina kod mladih, potrebnih na tržištu rada
• Praksa kao mehanizam za razvijanje vještina i integraciju na tržištu rada
• Praksa kao dio aktivnih mjera zapošljavanja

Webinar 6 - 15.00 - 16.00h

Tema: Kako mladi mogu koristiti aktivne mjere zapošljavanja?

Sadržaj:

• Mladi kao ciljna grupa aktivnih mjera zapošljavanja
• Uslovi i kriterijumi za potencijalne korisnike
• Kako mladi mogu postati korisnici aktivnih mjera zapošljavanja

Trajanje: 60 minuta

Za učešće u webinaru prijavite se putem mail-a: adp.zid@gmail.com ili u inbox ADP-Zid