facebook  twitter

UPITNIK O VOLONTERIZMU U CRNOJ GORI

Volontiranje je dio istorije gotovo svake civilizacije. Kako počiva na ideji da globalno ne završava, nego tek počinje sa lokalnim, ono zavrijeđuje i posebnu pažnju. Volontiranje ne daje samo doprinos razvoju društva, nego i razvoju pojedinca, tako da ova simbioza nikada ne prestaje, čime volontiranje dobija prefiks pozitivne i jedinstvene aktivnosti u današnjem društvu.

Pošto volonterizam i volonteri u svakoj državi predstavljaju ogroman ljudski potencijal, ADP-Zid u sklopu IAVE međunarodne mreže čiji je član, radi na Nacionalnom izvještaju o volontiranju. Na propratnom linku (https://docs.google.com/forms/d/1UHNXgVaebSn39VodmNXI6U2-6BqAGgrDpMyuMPb1BhA/edit), možete naći anketu za volontere o volonterizmu u Crnoj Gori. Osim volontera, u upitniku su još uključene kompanije, organizacije, insitutcije...

Rok za popunjavanje upitnika je 01. avgust 2018. do 23:59

Za sva dodatna pitanja, kao i informacije možete se obratiti i na broj putem e-maila: adp.zid@gmail.com, kao i putem telefona na broj +382 20 207 130